Dini Soru / Sorular / 12 rekat hacet namazı hakkında bilgi

12 rekat hacet namazı hakkında bilgi

Sponsorlu Bağlantılar

12 rekat hacet namazı hakkında bilgi

Soru

Selamın aleyküm 12 rekat hacet namazı hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne zaman kılınır? Nasıl kılınmalıdır? Namazdan önce ve sonra ne yapılmalıdır?

Cevap

Aleykum selam. Hacet namazı hakkındaki en sağlam rivayet iki rekat olduğudur. İki rekatlık hacet namazı ve hacet namazından sonra okunan dua ile ilgili bilgi kısaca şöyledir:

Hâcet Namazı ve Duası

Hacet namazı ile alâkalı iki rivayet vardır: Ikisini de teferruatıyla arzetmeye çalışalım:

1. Abdest alınır. Iki rekat namaz kılınır, namazdan sonra Allah’a hamd u sena tesbihat ve takdisatta bulunulur. “Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim” gibi.

Daha sonra makbul bir dua olan Peygamber Efendimiz’e (asm) bol bol salat u selam getirilir ve şu dua okunur:

“La ilâhe illallâhul halîmul kerim subhanallâhi Rabbil arşil azîm. Elhamdulillahi Rabbil âlemîn. Es’eluke mûcibâti rahmetike ve azaime mağfiretike vel ismete min külli zenbin vel ganimete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda’lî zenben illâ ğafertehu velâ hemmen illa ferrectehû velâ hâceten hiye leke rıdan illâ gazaytehâ yâ Erhamerrahimîn. Allahumme ente tahkumu beyne ibâdike fîmâ kânû fîhi yahtelifûn. La ilâhe illallâhul aliyyul azîm. Lâ ilâhe illallâhul halîmul kerîm. Subhâne rabbis semâvâtis-seb’i ve Rabbilarşil azîm. Elhamdulillahi Rabbil alemin. Allâhümme kâşîfe’l-gammi müferrice’l-hemmi mücîbe da’veti’l-muztarrîne izâ deavke. Rahmâne’d-dünya ve’l-âhireti ve rahîmehuma ferhamni fi hâceti hâzihî bi kadâihâ ve necâihâ rahmeten tuðnîni bihî an rahmeti men sivak.”

Bu duanın akabinde şu dua okunur:

“Allahummehfeznâ vahfaz ümmete Muhammed fi enhâil âlemi min külli şerrin ve darr. Allâhümme aleyke bi a’dâike ve a’dâina ve a’dâiddîn. Allahümme şettit şemlehum ve ferrik cem’ahum ve mezzikhum külle mümezzak. Vec’al be’sehum beynehum.”

12 rekat olarak kılındığı söylenen hacet namazı ise şu şekilde kılınır:

Her iki rekatta selam verilmek suretiyle on iki rekat namaz kılınır. 12. rekatta teşehhütten sonra selam vermeden önce Allah’a hamdu sena, Peygamberimiz (asm)’e salat u selam getirilir. Sonra tekbir alınarak secdeye gidilir. Secdede yedi defa Fatiha, yedi defa Ayetü’l-Kürsi, yedi defa Ihlas Suresi, on defa da: “La ilahe illallâhu vahdehu la şerikeleh. Lehul mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir.” duası ve müteakiben şu dua okunur:

“Allâhumme innî es’eluke mekâidel izzi min arşike ve münteharrahmeti min kitâbike ve’smike’l-a’zami ve ceddike’l-a’la ve kelimâtike’t-tâmmeti.”

Bu duanın peşinden de esas hacet ile ilgili şu dua okunur:

“Allâhummehfeznâ vahfaz ümmete Muhammed fi enhâil âlemi min külli şerrin ve darr. Allâhümme aleyke bi a’dâike ve a’dâinâ ve a’daiddîn. Allahümme şettit şemlehum ve ferik cem’ahum ve mezzikhum külle mümezzak, Vec’al be’sehum beynehum.”

Bütün bu dualar okunduktan sonra baş secdeden kaldırılır ve selam verilir. Duada zaman ve mekânın da kendine göre bir ehemmiyeti vardır. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi gibi yerlerde, cuma günü icabe-i saatte ve cemaat halinde yapılan duaların kabule karin olacaðına dair rivayetler vardır. Bütün bunların yanında en önemlisi gece, âlemin sessizliðe gömüldüğü teheccüt vaktinde kalkıp, kılınan bir hacet namazı ve iç ıstıraplarına, gönül rikkatine, ruh saffetine delalet eden göz yaşlarıyla takdim edilen bir duanın Arş-ı Rahmet tarafından reddedilmeyeceğini ümit ediyoruz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Teheccüd namazı nedir nasıl kılınır başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İlgini Çekebilir

Kötü söz söylemek günah mı

Sponsorlu Bağlantılar Kötü söz söylemek günah mı Soru Dinimize göre bir kişinin kötü söz söylemesi …

Teheccüd namazı nedir nasıl kılınır

Sponsorlu Bağlantılar Teheccüd namazı nedir nasıl kılınır Soru Merhaba hocam. Bir gecede birden fazla teheccüd …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.