Dini Soru / Sorular / Allah ın sıfatları nelerdir ve anlamları

Allah ın sıfatları nelerdir ve anlamları

Sponsorlu Bağlantılar

Allah ın sıfatları nelerdir ve anlamları

Soru

Selamun aleyküm değerli hocam, Yüce Allah’ın sıfatları nin neler olduğunu yazar mısınız? Allah’ın sıfatları ve anlamları hakkında kısaca bilgi istiyorum.

Cevap

Aleykum selam kardeşim. Allah’ın sıfatları ve anlamlarını bilmek her müslümanın rabbini bilmesi ve tanıması için gereklidir. Allah’u tealayı bildiğimiz yani sıfatlarını anladığımız ve öğrendiğimiz ölçüde severiz. Bize onu en iyi öğreten onun zati ve sübuti sıfatlarıdır.

A- ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI

Sadece Allah Teâlâ’nın zâtına mahsus olan, yaratıklarından herhangi birine verilmesi câiz ve mümkün olmayan sıfatlardır.

1)Vücud:Var olmak.Allah vardır,yokluğu düşünülemez.Varlığı kendindendir. Var olmak için başka bir varlığa ihtiyacı yoktur.
2)Kıdem:Allahın varlığının başlangıcı yoktur.Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir,hiçbir şey yok iken o yine vardı.
3)Beka:Allahın varlığının sonu yoktur.O Bakidir. Herşey yok olduktan sonra Allahın varlığı yine devam edecektir.
4)Vahdaniyet:Allahın bir olmasıdır.Allah birdir,eşi,benzeri ve ortağı yoktur.
5)Muhalefetün Li’l-havadis:Sonradan olan şeylere,yaratıklara benzemez.
6)Kıyam Binefsihi:Allahın varlığı kendindedir.

B- ALLAHIN SUBUTİ SIFATLARI:
Benzeri diğer varliklarda bulunan, fakat Allah’ ta mükemmel ve sonsuz olarak bulunan özelliklerdir.

1- Hayat: Allah-u teala’nin diri ve hayat sahibi olmasıdır. Allah’ın bütün sıfatları ezelde vardır. Yaratıkların sıfatları böyle değildir. Allah’ın hayatı vardır, fakat bizim hayatımız gibi değildir.Cenab-ı Allah’ın sıfatları zatidir. Hayat sıfatının zıddı olan ölmek, Allah-u teala’nın hakkında mümkün değildir.

2- ilim: Olmuş ve olacak bütün her şeyi bilmesidir. Allah bilir, fakat bizim bildiğimiz gibi değildir. O’nun ilminde artma ve eksilme olmaz. O geçmişte gelecekte ne olmuş ve olacaksa hepsini ezeli ilmiyle bilir. Allah-u teala hakkında cehalet, gaflet ve unutkanlık düşünülemez.

3- İrade: Vuku bulacak her şeyi kendi dilediği şekilde ve zamanda yaratmasıdır. Kainatta cereyan eden olayların tamamı Allah-u teala’nın iradesiyle gerçekleşir. O’nun iradesi olmadan hiçbir şey meydana gelemez. O dilediğini yapar ve yapmaya kadirdir.

4- Kudret: Allah-u teala’nın bütün mümkünatta (var olan) tesir ve tasarrufa kadir olmasıdır. Kudret sıfatı ile Allah-u teala’nın her şeye gücü yeter. Allah-u teala’nın gücü vardır, fakat bizim gücümüz gibi değildir. Allah-u teala’nın kudreti zatidir, yani kendindendir. O’nun kudreti hiçbir şeyle ölçülmez. O’nun kudreti karşısında; büyük-küçük, yakın-uzak, az-çok farketmez. O bir şeyi yapmayı dilerdiği zaman ol der ve oluveverir.

5- Semi’: Allah-u teala’nın her şeyi işitmesidir. Allah-u teala her şeyi işitir, fakat bizim gibi işitmek için kulak gibi araçlara ihtiyacı yoktur.. Allah-u teala’nın işitmesinde uzaklık, yakınlık, gizlilik ve açıklık farketmez.

6- Basar: Allah-u teala’nın her şeyi görmesidir. Allah-u teala her şeyi görür, fakat bizim görmek için göze ihtiyaç duyduğumuz gibi vasıtasız görür. Allah-u teala’nın görmesinde uzaklık, yakınlık, gizlilik, açıklık farketmez. O’nun göz ve ışık gibi vasıtalara da ihti-yacı yoktur. Allah-u teala’nın bir şeyi görmesi başka bir şeyi görmesine de mani değildir.

7- Kelâm: Allah-u teala’nın sese ve harfe muhtaç olmaksızın konuşmasıdır. Allah-u teala Zâtî ve Kudsî olan kelamı ile konuşur. Fakat bizim konuşmamız gibi değildir.

8- Tekvîn: Allah-u teala’nın istediğini, dilediği şekilde yaratmasıdır. Allah-u teala yaptıklarını fiil sıfatı ile yapar. Bu sıfatların hepsi tekvin sıfatının manası içine girmektedir.

9-Tekvin (Yaratma, var etme.) Tekvin sıfatı Maturudî mezhebine göredir. İmam Eş’arî, bu sıfatı müstakil bir sıfat olarak düşünmez. Böylece bu mezhepte Sübutî sıfatlar yedi tane olmuş olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan İnternetten altın alıp satmak caiz mi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İlgini Çekebilir

İnternetten altın alıp satmak caiz mi

Sponsorlu Bağlantılar İnternetten altın alıp satmak caiz mi Soru Selamün Aleyküm. hocam katılım bankası hesabında …

Yemin bozmak günah mıdır

Sponsorlu Bağlantılar Yemin bozmak günah mıdır Soru Su gunahi islemeyecegim diye yemin ettim ama bozmak …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.