Dini Soru / Güncel Konular / Hazreti İbrahim Kimdir Kısaca

Hazreti İbrahim Kimdir Kısaca

Sponsorlu Bağlantılar

Hz. İbrahim (as)’ın Hayatı Kısaca özet olarak

Doğumu kesin olarak bilinmemekle birlikte M.Ö. 2000’li yıllar olarak tahmin edilmektedir. Günümüzde üç semavi din olarak mensubu bulunan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet dinlerinde Peygamber olarak kabul edilen yüce bir peygamberdir.

Değişik rivayetler olsa da İslamiyetin açıkladığı gibi İbrahim (as) Harran’da dünya ya gelmiş ve daha sonraları babası onu Babil olarak da bilinen mukaddes Filistin topraklarına götürmüştür.

Etrafında binlerce puta tapan müşrikler olmasına rağmen o asla putlara tapmadı. O gerçek ve bir olan Allah’a iman etmiştir. Ve yine o ismi Kur’an-ı kerim’de en çok zikredilen peygamberlerdendir.

Bu diyarlarda putperestlerle olan mücadelesi Kur’an-ı kerim ve hadisi şeriflerde uzun uzun anlatılmıştır.

Yine o verdiği bu mücadelede putperestler tarafından ateşe atılmış ve Allah tarafından bir mucize olarak yanmamıştır.

Bu olaylardan sonra Nemrutun bulunduğu bölgeden ayrılarak eşi Sare, yeğeni Lut (as) ve beraberinde kendisine iman edenlerle birlikte önce Harran’a, daha sonra Ürdün, Mısır ve nihayetinde Filistin’e gider.

Hayatında ki en büyük imtihanlarından bir tanesi de oğlu İsmail (as)’ın Allah tarafından kurban edilmesi istenmesi hadisesidir. Kur’an-ı kerim ve hadisi şeriflerde yine bu konuya geniş yer ayrılmış ve anlatılmıştır.

İslami kaynaklarda ölümü ile ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bununla birlikte gelen bazı rivayetler de ölümü hakkında bazı görüşler mevcuttur. Gelen bu görüşlerde ölüm yaşı ile ilgili değişik görüşler mevcuttur bunlardan bazıları 175 ve kimilerine göre 200 olarak tahmin edilmektedir.

İbrahim (as)’ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de oğlu ile birlikte kabeyi inşa etmsi ve insanları hacca davet etmesidir.

Hazreti İbrahim

Soru

Selamun aleykum. Hazreti İbrahim aleyhisselam kimdir? Hazreti İbrahim aleyhisselamın hakkında kısaca bilgi istiyorum.

Cevap

Aleykum selam kardeşim. Kuranı kerimde kıssası uzun uzun anlatılan ve övülen azim peygamberlerdendir. Allah onu bizlere kuranı kerimde özellikle verdiği tevhit mücadelesinde örnek olarak göstermiştir.

Hz. İbrahim Hayatı Hakkında Bilgi Kısa

Hz. İbrahim’in soyu Hz. Nuh’un oğlu Sam’a dayanmaktadır. Babil’de doğmuştur. Hz. Nuh vefat ettikten sonra Hz. İbrahim’e kadar iki peygamber daha geldiği rivayet edilir. Bu iki peygamber toplam 1143 sene yaşamıştır. Hz. İbrahim’den önceki Hz. Hud, 630 yıl yaşamıştır. Hangi yıl peygamberlik yaptığı tam olarak bilinmemektedir. Kur’an’da adı geçen peygamberlerdin biridir. Ülül’azm peygamberlerinin üçüncüsüdür. Babil şehrinde yaşayan Keldani kavmine peygamber olarak gönderildi.

Peygamberler derecelendirildiğinde Hz. Muhammed S.A.V’dan sonra ikinci sırada gelir. Daha çocuk yaşında Allah’ın varlığını, yine Allah’ın kendisine bahşettiği yüksek akıl yeteneğiyle bulmuştur. Allah ona hitap ederken “dostum” ifadesini kullanmıştır. Oğulları İsmail ve İshak peygamberler kendisinden sonra peygamberlik yapmıştır. Kendisinden sonra bütün peygamberler onun soyundan gelmiştir. Bu yüzden kendisine peygamberlerin babası denmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in büyük dedesidir. Kendisine 10 sayfa gönderilmiştir. Babasının ismi konusunda din alimleri tarafından anlaşmazlık vardır. Annesinin adı Emile olarak bilinmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdest duası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İlgini Çekebilir

Vesvese nedir nasıl kurtuluruz

Sponsorlu Bağlantılar Vesvese nedir nasıl kurtulunur Soru Selamun Aleykum Bende şu an vesvese durumu var. …

Sevgilimi seviyorum ama ailem istemiyor

Sponsorlu Bağlantılar Soru Sevdiğim bir cocuk var ailemle tanıştırdım istemeye gelecekler ama ailem istemiyor hem …

2 Yorumlar

 1. h.ö. 10.01. aşura -2893=m.ö. 08.10.-2185te doğmuştur. 1143 sene , peygamberlerin yaşları değil Nuh dönemi ile İbrahim dönemi arasındaki süredir ve hicrî süre ise miladi süre olarak 1109 yıldır ki 1109-38=1071 yıl Tufandan İbrahimin göç etmesine kadar olabilir.

 2. 03.06.m.ö.2271=10.01.-2982
  05.04.m.ö.2233=10.01. `âşûrâ-2943üncü sene
  08.10.m.ö.2185=10.01.-2893üncü sene
  20.08.m.ö.2148=10.01.-2855

  15/16.07.622 Perşembe Cumua=1.1.0 (1inci sene başı)
  H.K.11e kadar 1,2,4,7,9,10 senleri 355er ve 8inci sene 353 ve diğer 3 sene 354er=yekûn 3545 gün
  veya H.K. 2,4,7,10 seneleri 355er gün olarak toplam 3544 gün.

  Buna göre 20 Nisan 571 Pazartesi tarihi , 12 değil, 7/8 rebiul evvel -53 (eğer 9.12.10 cumua ise 9)dur.
  17 ? muharrem pazar (ayın bitmesine [parmak] hesabıyla 13 gün kala)+50 gün= 7 / 8 / 9 rebiul evvel eder.

  Mesela 7.12.10 tarihi , cuma ise,
  Yehûdî takvîmindeki 20.08.4330=05.05.570 Pazartesi tarihi , hem 360 (30×12) hem 27li menzil/konak takvimi olarak (menzillerin `adedi 28 olup 27 gün+8 sâ`at x 12=328 gün) belki en uygun tarihtir. Göktaşı yağmurunun bir süre devam ettiği kitaplarda açıkça yazılı olduğuna göre belki geminid belki 29_31 Temmuz (günümüz 11_13 Ağustos) meteor yağmurundan sonra olup 12.08.569 Pazartesi=12/13/14.06.-55 uygundur.

  24.06.569 Pazartesi , 4 ? Recep Reğâib cuma+283 gün= 22.04.-55 (AYın 22si rivayetine ve 08.06.632den 365×63 yıl öncesine) uygundur. AYın 02 / 03 / 08 / 10 / 12 / 17 cumua / [28i hârîç] son 10 gününden biri ve 1inci , 2inci , 3üncü , 4üncü ,7inci (Rabî`a kabîlesinde Recep ayı MuDarr değil 11inci Zulqı`de ayıdır),9uncu ay rivayetleri mervî olup teşrîk tekbîrlerinde (Zilhiccede) veya 10 Muharrem aşura gününde ana rahmine düştü , … rivayetleri var.

  8inci ay denmese de Şa`bân BENİM ayımdır dediğine göre … `ÎSÂ mesîh a.s. ile ASR-I SE`ÂDET arasıNDAKİ SÜREç 347 ila 963 (veya ortalama BİN) yıl rasında mervîdir : 347 / 440 / 540 / 552 (555ler) / 569uncu senede Rûmî Nisan ayında / 600 / en az 930 / 963 /BÜYÜK PEYGAMBERLER aleyhimesselam arası BİNer yıl. Fîl Olayı , H.K. 17 ? RameZân Pazartesi=25.01.661den 63+30/33 sene=h.ö.-54 / -57. Fil Olayının KUTLU DOĞUMdan 2 / 3 ay ila 10 / 12 / 23 / 40 sene önce veya 15 sene sonra olduğu mervîdir.

  ELEM TERA (FÎL) sûresinde GÖRMEDİN Mİ buyrulduğuna göre NASIL OLUR DA FÎL OLAYIndan sonra doğmuştur. Mahmûd Felekî Paşa ve Useymin ve ba`Zıları 12 değil 9 demiş. Paşa , miladi 1858de TAQWÎMUL `ARABÎde 7.11.632 rûmî sâ`at 08.30da TUTULMA olduğunda PEYGAMBER s.`a.s. 63 yaşındaydı (ya`nî 12nci senede 633te 64 yaşında vefât etti) demiş ya`nî 08.06.632yi redd etmiş.

  BU NE / NASIL İŞ. Kim doğru.
  ÂDEM a.s. dönemi m.ö. 11.01.-6397=28.02.5584 Cumua / 13.01.-6404=24.05.5591 cuma / 11.01. 25.06.5594 Cuma / 11.01.-6421=22.11.5608 cumua=622-6213/6216/6230 veya 10/13+6bin+200/300. (TUFANA kadar 2242 / 2252 / 2256 / 2260 İsa Mesih as.s kadar 5584 ? ) (hicretten 62 / 63 asr öncesi).

  Her 30 HİCRÎ sene 353 / 354 / 355in 30 katının [11 ; 10 / 11 / 12 ] gün faZLasıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.