Dini Soru / İlim-Bilgi-Nasihat / Korunma duaları

Korunma duaları

Sponsorlu Bağlantılar

İnsan hayatı boyunca sürekli tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu belalardan korunmanın maddi tedbirlerine başvurmalı daha sonra korunma duaları ile bu tedbirleri güçlendirmelidir.

Karşılaştığı korkulardan emin olmak ve korunmak için türlerine göre duaları seçmeli ve okumalıdır.

Korku ve Belalardan korunmak için Duası

İmam-ı Rabbani hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken, gece, bir handa kaldılar. (Bu gece bir bela zuhur edecektir. “Besmele ile” başlanmalıdır. Bismillahillezi la yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve la fissemai ve hüves-semi’ul alim, duasını üç defa okunur. Gece boyunca yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı.

Bu Duanın Havassı; Enes bin Malik’e (R.A.) Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) buyurdular ki; “Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir, (büyü), ne de zalim bir sultan (ya da bir yönetici, patron) ona zarar veremez.”

Büyü ve Sihirden Korunma Duası

Bir kişi Hz. Ali’ye (ra) geldi, kendisine yapılan büyü ve sihir’den şikayet etti. Hz. Ali (ra) da ona Yunus Suresi’nin ayetleriyle, 81. ve 82. ayetleri ve mealleri “Fe lemma elkav kale Musa; ma ci’tüm bihi’s-sihru, in-nellahe se yubtılühu. İnne’llahe la yuslihu amele’l-müfsidin. “Ve yuhikku’llahü’l-hakka bi kelimatihi ve lev kerihe’l-mücrimün.” (Euzü bikelimatillahittammati min şerri ma haleka)

Anlamı; Onlar (Firavunun sihirbazları) ellerindekini attıkları zaman, Musa, sizin getirdiğiniz şey sihirdir, dedi. “Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk için çalışanların işini düzeltmez.” Bozguncular istemese de Allah delil ve mu’cizeleriyle hakkı ortaya çıkarır.

Nazardan ve her türlü zarardan korunmak için Duası

“Euzü bikelimatillahittammati min şerri ma haleka

Anlamı; Bütün yarattıkların şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına ayetlerine yani Kur’an-a sığınırım. Zira ayetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.

Korku Rüyalarından Korunma Duası

Her insanın bünyesi zayıf olduğundan dolayı bu rüyadan muhafaza olmak için Hz. Peygamber (sav)’in emrettiği şu dua her sabah üç kez okunmalıdır; “Allahümme inna neuzü bike min en nüşrike bike şey’en na’lemühü ve netağfiruke lima la na’lemühü” Kim bu duayı her sabah üç defa okursa Allah-u Zülcelal o kimseyi İnşaallahu Teala rüyadan muhafaza eder.

Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için Duası

“Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ül’azim-ür-rauf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi! E’uzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.

Anlamı; Bu dua her sabah ve akşam üç def’a okunup kendi üzerine veya yanındakilerin üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur. Bir kimse okurken, E’uzü yerine (Ü’izüke) denir. İki kişiye okurken (Ü’izü-küma) denir. İkiden fazla kimseye okurken, (Ü’izü-küm) demelidir. Bir hadis-i şerif de, “Bir şeyden zarar gören, abdest alıp iki rek’at namaz kılsın! Sonra; Ya Rabbi! Senden istiyorum. Senin alemlere rahmet olan Peygamberin Muhammed aleyhisselamı vesile kılarak sana yalvarıyorum. Ya Muhammed! Dileğimi kabul etmesi için Rabbime seni vesile ediyorum. Ya Rabbi! Onu bana şefa’atçı et desin” buyuruldu.

Cinler ve Şer İnsanlardan korunmak için Duası

İmam Zeynül-Abidin Ali ibni Hüseyin (as) buyurur ki, ben bu kelamları okuduğum zaman insanların ve cinlerin benim aleyhime yığılıp, bana zarar vereceklerinden korkmuyorum;

“Bismillahi ve billahi ve minallahi ve ilellahi ve fi sebilillah.

Allahumme ileyke eslemtu nefsi ve ileyke veccehtu veçhi ve ileyke fevveztu emri, fehfezni bihifzil imani min beyni yedeyye ve min ğelfi ve en yemini ve en şimali ve min fevgi ve min tehti, vedfe anni bihevlike ve guvvetike feinnehu la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.”

Anlamı; “Allah’ın adı ve zatı ile, Allah’tan (bizi yaradan odur ve ona taraf döneceğiz) Allah’a taraf ve Allah yolunda. İlahi kendimi sana teslim ettim ve senin dergahına yüz çevirmişim ve işlerimi senin tarafına bırakmışım (sana tevekkül etmişim). Beni (sana olan kamil) iman sayesinde önden, arkadan, sağdan ve soldan ve yerden ve gökten gelen belalardan öz kudret ve kuvvetinle koru ve onları benden uzak et. Hakikaten Aziz ve büyük yaradan dan başka kudret ve kuvvet sahibi yoktur.”

Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Nasip Duası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

İlgini Çekebilir

Nasip Duası

Sponsorlu Bağlantılar Nasip duası, insanların çokça istediği ama bir türlü olmadığı bazı işlerinin olması için …

Cünüpken Oruç Tutulurmu

Sponsorlu Bağlantılar Cünüp iken oruç tutulabilir ancak bu cünüp olma şekline bağlıdır. Eğer uykusunda ihtilam …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.